Oferta

Usługi księgowe

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów

w skład, których wchodzą:

 • prowadzenie ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych
 • pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

 

Zus i płace

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu.


Usługi dodatkowe

 • opracowywanie wniosków kredytowych pod inwestycje
 • tworzenie business planów
 • rozliczenie dotacji pozyskiwanych z UE
 • pomoc przy uruchamianiu i zamykaniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji Intarastat
 • sporządzanie deklaracji do PEFRON

 

 

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, zaangażowanie i rzetelność